Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

SeikkailuSveitsi Oy
Härkävehmaankatu 9
05900 HYVINKÄÄ

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Janne Welling

040 935 5464

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sähköpostitse varauksen tehneet asiakkaat:
Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot
Yritys- ja yhteisöasiakkailta myös yrityksen laskutustiedot

Verkkokaupasta lippuja ostaneet asiakkaat:
Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, kun he varaavat seikkailun sähköpostitse, puhelimitse tai ostavat lippuja nettikaupasta.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Paperilla olevia henkilötietoja säilytetään yrityksen toimipaikassa ja toimistossa. Toimipaikka on lukittu aukioloaikojen ulkopuolella, ja siellä on valvontajärjestelmä. Toimitilat ovat aina lukossa. Paperilla olevat tiedot hävitetään asian mukaisesti säännöllisin väliajoin.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Paperilla olevat tiedot hävitetään asian mukaisesti säännöllisin väliajoin.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys SeikkailuSveitsi Oy:n asiakaspalveluun